Informace

Vědomostní test je možné zopakovat pouze v případě, že se zaregistrujete pod novým loginem. Systém vám vygeneruje jinou sadu otázek.

Téma soutěžní prezentace (projektu) si z oblasti technických oborů (zejména telekomunikační technologie, elektronika, multimédia) vybírá student sám, příp. s pomocí svého pedagogického poradce. Téma zpracuje na základě dostupných informací z knihovny nebo z internetu. Pro soutěžícího studenta střední školy je výhodou prezentace popisu projektu výroby jednoduchého technického zařízení, případně počítačové aplikace, kterou sám vytvořil, resp. na vytvoření kterých se podílel. Takovým zařízením může být například robot na bázi LEGO – Mindstorm, doma nebo ve škole vyrobený zesilovač, popřípadě jakýkoliv přístroj spadající do deklarovaných oborů. Samozřejmě, že předpokládáme věku adekvátní metodickou pomoc pedagoga při výběru tématu, při zpracování samotné prezentace, jakož i při přípravě obhajoby v případě postupu do finále. Doporučenými tématy pro jedenáctý ročník jsou kromě všeobecné elektrotechniky také rozšířená a virtuální realita, aditivní výroba (3D tisk apod.), internet věcí, robotika, chytré výrobní technologie apod. Prakticky zaměřené a realizované projekty jsou vítány.

Stáhněte si letáček soutěže.