11. ročník EO

Soutěž

Vítejte na stránkách vědomostní soutěže pro středoškolskou mládež organizované Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze.

Cílem soutěže je podpora povědomí mladých lidí o důležitosti studia technických oborů. Soutěž bude opět orientována na obecné znalosti z oblasti přírodních věd, vždy adekvátně k věku účastníků. Skládá se ze dvou etap a následného finále.

První dvě etapy budou realizovány prostřednictvím internetového portálu https://go2.fel.cvut.cz/soutez, a lze je tedy absolvovat prakticky v libovolném čase z kteréhokoliv místa v ČR. Finále se uskuteční v prosinci 2023 na FEL ČVUT v Praze.

Věříme, že naším projektem vědomostní soutěže pomůžeme ještě více zkvalitnit technické vzdělávání studentů středních škol a přispějeme k popularizaci vědy a techniky mezi mládeží.