10. ročník EO

Elektrotechnická olympiáda právě nabírá síly do 10. ročníku. Koukněte sem znovu v září, objeví se tu aktuální informace.

COVID-19 Info k finále EO2021

Vážení přátelé,

atmosféra ve společnosti vyvolaná pandemií COVID-19 stále houstne. V tomto období nám připadá nesmírně rizikové svolat a na celý den „zavřít“ do jedné místnosti spolu s 5člennou komisí až 10 studentů z celé ČR v doprovodu deseti učitelů. Zároveň dnes ani nevíme, zda v čase konání finále (pátek 10. 12. 2021) bude vůbec možné cestovat a vstoupit na půdu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Proto jsme se rozhodli, že podobně, jako tomu bylo i v roce 2020, se finále olympiády uskuteční on-line formou v prostředí MS Teams. Termín konání (i ceny pro vítěze) zůstanou zachovány.

Finalisté obdrží potřebné instrukce na své emailové adresy po ukončení hodnocení prezentací (kvůli velkému množství prezentací se tak stane do 30. 11. 2021, možná i o pár dní dříve).

S přáním pevného zdraví

prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
hlavní garant soutěže

COVID-19 Info

Milí přátelé,

vzhledem ke zkušenostem z minulého roku, a zejména s ohledem na aktuální stav a prognózy v šíření Covid-19, zvažujeme úpravu formy konání finále 9. ročníku Elektrotechnické olympiády. Pokud to epidemická situace dovolí, i nadále se přikláníme k formě prezenční. Pokud to však možné nebude, finále uspořádáme distančně v prostředí MS Teams, podobně jako tomu bylo i v minulém ročníku. Rozhodnutí včas oznámíme. V každém případě bude zachován termín finále (10. 12. 2021).

S přáním pevného zdraví

prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
hlavní garant soutěže

Soutěž

Vítejte na stránkách vědomostní soutěže pro středoškolskou mládež organizované Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze.

Cílem soutěže je podpora povědomí mladých lidí o důležitosti studia technických oborů. Soutěž bude opět orientována na obecné znalosti z oblasti přírodních věd, vždy adekvátně k věku účastníků. Skládá se ze dvou etap a následného finále.

První dvě etapy budou realizovány prostřednictvím internetového portálu https://go2.fel.cvut.cz/soutez, a lze je tedy absolvovat prakticky v libovolném čase z kteréhokoliv místa v ČR. Finále se uskuteční v prosinci 2021 na FEL ČVUT v Praze.

Věříme, že naším projektem vědomostní soutěže pomůžeme ještě více zkvalitnit technické vzdělávání studentů středních škol a přispějeme k popularizaci vědy a techniky mezi mládeží.