COVID-19

Milí priatelia,

Aktuálny stav v našom bezprostrednom okolí nás núti, aby sme formát našej súťaže mierne upravili. Pri zohľadnení kritéria „safety first“ sme dospeli k nasledovným záverom. Prvá fáza (testy) nie je aktuálnou situáciou priamo ohrozená a prebehne tak, ako bola pôvodne naplánovaná, t. j. dištančne cez náš web portál. Ani druhá fáza (prezentácie) nevyžaduje priamu účasť, takže tu tiež k zmene nedochádza. Aj táto fáza je realizovaná cez náš web-portál. Ohrozeným je teda finále súťaže, ktoré sa bude konať 11. 12. 2020. Musím Vás uistiť, že finále sa zrealizuje a prebehne skutočne 11. 12. 2020. Otázna je jeho forma. Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, i naďalej sa prikláňame k prezenčnej forme finále. Pokiaľ to nebude možné, finále sa zrealizuje dištančne v prostredí MS TEAMS. V každom prípade ale termín 11. 12. 2020 bude dodržaný.

Stále v rámci maximálnej bezpečnosti a ochrany zdravia by sme radi osobne spoznali minimálne víťazov finále, preto prosím počítajte s tým, že urobíme všetko preto, aby odovzdávanie cien prebehlo za účasti víťazov. Pokiaľ ani toto nebude možné, budeme pripravený odovzdať ceny iným spôsobom.

S prianím pevného zdravia

prof. Ing. Dušan Maga, PhD.

Hlavný garant súťaže